Livsslutsdirektiv

Livsslutsdirektiv/Livstestamente

Skriv ut sidan

Riksföreningen Rätten Till En Värdig Död - RTVD - vill verka för den enskilda människans rätt att själv bestämma över sin behandling i livets slutskede.

Vi vill att ett avgivet förordnande - ett sk livstestamente, även benämnt livsslutsdirektiv - vari man dokumenterar sin vilja att avstå från meningslös livsuppehållande vård skall vara rättsligt bindande, även när man inte längre är beslutskapabel. Livstestamentet klargör för anhöriga och personal att den uttryckta önskan inte har sin grund i en tillfällig sinnesstämning utan är noga genomtänkt.

Vi vill skapa opinion för varje människas rätt att på egen begäran få hjälp att dö när fortsatt liv innebär ett oacceptabelt lidande, som den drabbade ej vill bära. Denna rätt bör bli föremål för en statlig utredning med tillgång till medicinsk, juridisk, etisk och teologisk expertis.

Vi vill att forskning och debatt ägnas den palliativa vården för att göra denna värdig och i överensstämmelse med varje människas egen vilja. Detta inkluderar rätten till obegränsad smärtlindring och lindrande sömn - terminal sedering - även om döden därigenom kan komma tidigare.

Vi vill att sjukvården får möjlighet att skapa förhållanden som ger en smärtfri, trygg och värdig död.

För att uppnå dessa humanitära mål och mänskliga rättigheter behöver vi också Ditt stöd. Ju fler medlemmar vi blir i vår förening desto bättre kan vi göra vår stämma hörd. Årsavgiften är 175:- per medlem och år. Se vidare under "Kontakt".
Medlemmarna får riksföreningens tidning Bulletinen

I oktober 2009 skickade vi ut ett nytt, formgivet dokument, ett Livsslutsdirektiv med tillhörande kort för plånboken, till våra medlemmar, gamla såväl som nyblivna.

Vårt tidigare livstestamente finner Du fortfarande här - som jämförelse och, om så önskas, för egen utskrift här på nätet. Detta dokument är givetvis lika användbart som förut. Så om du har ett sådant, som är påskrivet av vittnen, så behöver du inte ändra till det nya direktivet. Men kanske vill du börja använda det lilla kortet i plånboken.

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD