Frågor och Svar

Skriv ut sidan

Här finner ni frågor i sammanhanget dödshjälp, livsslutsdirektiv och livets avslut, mm. Vi försöker svara - så långt det är möjligt. 

Du skriver din fråga i brev till Redaktör Berit Hasselmark, Sveavägen 112, 3 tr, 113 50 Stockholm - eller 
du mailar frågan till berithass@outlook.com  Vi publicerar de frågor som är av störst intresse även för andra läsare. 
Ditt namn sätts inte ut, så tänk ut ett namn som du kallas för i frågan Du ombeds dock att skicka med namn och adress eller mejl-adress för att jag vid behov skall kunna ställa kompletterande frågor. - Välkommen med era frågor! 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+

Fråga: (13/6-17)  Hej,- har ni ngn kontakt/samarbete med Dignitas? - Med vänlig hälsning - TL

Svar: Ja - vi samarbetar regelbundet och informerar varandra om nyheter. Vi känner varandra väl och personligen och hänvisar ofta till varandra. 

Om du däremot menar att du har ett (svenskt) fall som skall/planerar att åka till Dignitas så bör du vända dig direkt till dem - www.dignitas.ch - och påbörja utredning som kan leda till att ni till slut får  s k "grönt ljus" och kan åka dit. Utredningen är tämligen lång och många dokument behövs och man måste först bli medlem hos dem. 
Jag föreslår alla att börja med att ladda hem informationshäftet från deras hemsida - där står allt man behöver veta. 

På vår hemsida - www.rtvd.nu - under fliken "Omvärlden" ser du att det finns ännu en organisation, LifeCircle - i Schweiz som tar emot utlänningar som söker dödshjälp där. Båda organisationerna arbetar seriöst. 

Vänlig hälsning - /Berit Hasselmark - styrelsemedlem RTVD - Stockolm

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fråga:  (16/3-17) Min fråga är hur får jag  min önskan om att mitt Livsslutsdirektiv införes i min Patient journalen? - Var några år sedan jag skrev om de senast  - har det kommit några nyheter och i så fall skall jag kanske förnya detta Livsslutsdirektiv. - Vill i så fall få ny blanketter att skriva. - Mvh JET

Svar: - Hej J-E,  Du behöver bara göra en kopia av ditt Livsslutsdirektiv och överlämna kopian (skriv på någonstans att det är en kopia!) till Din ordinarie vårdkontakt. Du bör då ha gjort den "aktuell" genom att skriva ett tillägg, t ex  "Detta direktiv gäller fortfarande" samt dagens datum och din namnteckning. (Nya vittnen behövs ej.) 

Originalet behåller du dock hemma själv. Det kommer bara till användning om någon läkare i framtiden anser att hen inte vill tro på din kopia. 
Om ca ett år gör vi/RTVD ett något förnyat Livsslutdirektiv - då kan du, om du vill, be att få det och "börja om från början" s a s. Men det nuvarande du har duger bra i flera år ännu. 

Dock måste jag tyvärr tillägga att eftersom det ej är juridiskt bindande (som t ex ett vanligt testamente) så vet läkarna att de kan göra som de själva tycker. Det är emellertid mycket vanligt att de respekterar patientens eget skriftliga direktiv. 

Med vänlig hälsning / BH / styrelsemedlem RTVD

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fråga: Hur gäller en livförsäkring när en försäkrad person dör genom självmord? Alltså, hur blir det med efterlevandeskyddet till anhöriga efter ett självmord? Frågan blir ju än mer aktuell den dag vi eventuellt får läkarassisteraddt suicid i Sverige.

Svar: För svensk del får vi svar i Försäkringsavtalslagen (FAL). Här står att försäkringsbolagen skall betala ut försäkringsbeloppet vid självmord begångna mer än ett år efter det att försäkringsavtalet ingicks. Även efter kortare tid om det kan antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmord. - - -  Det är svårt att generalisera om försäkringar tecknade i andra länder, men ganska vanligt är att försäkringsbeloppet inte betalas ut efter självmord begångna inom ett eller två år efter det att försäkringsavtalet ingicks. 

Ellis Wohlner / aktuarie och f d försäkringsdirektör, RTVD-medlem

(Ur Bulletinen nr 71, oktober 2012)

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD