Om RTVD

Arbete i styrelsen/Valberedning

Skriv ut sidan


Valberedningen
tar tacksamt emot förslag till kandidater till styrelse och övriga funktioner i RTVD.

Kontakta gärna en person som ingår i styrelsen där ni kan ställa frågor och lägga fram förslag - hitta dem under "Om RTVD/Förtroendeuppdrag) 


----------------------------------------------------------------------

Det finns många arbetsuppgifter där RTVD behöver hjälp av sina medlemmar. Kanske har Du kunskap inom något specialområde, som kan komma föreningen tillgodo. Kanske kan Du skriva? Eller så håller Du bra föredrag? Du är helt enkelt en person som vill göra en insats för allas vår rätt till en värdig död.

Man måste inte vara styrelsemedlem för att hjälpa till, man kan även vara lokal kontaktperson. Vi söker personer på alla större orter, som kan hjälpa till att t ex organisera något, kanske ett möte, i samband med ämnet dödshjälp samt att sprida kunskap om vår förening. Du kan lägga ut eller dela ut vår broschyr eller vårt faktablad på någon lämplig plats i din närhet.

Vad kan just du göra?   

Vänd Dig till till någon i styrelsen - också om Du bara vill ställa några frågor först - se under länken ”Om RTVD” och ”Aktuell styrelse” !

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD