Om RTVD

Årsmöteshandlingar

Skriv ut sidan

För årsmötet 30 mars 2019:

Här finns Kallelse t årsmötet 2019

samt Årsredovisning 2018  
samt Verksamhetsplan 2019
samt Valberedningens förslag 2019
samt Revisionsberättelse 2019
samt Internrevisorns rapport
s
amt Budget 2019

För årsmötet 6 april 2018:

 Här finns - Kallelse t årsmötet 2018

- samt Årsredovisning 2017
- samt Revisionsberätt2018
- samt Revisionsberättelse
- samt Valberedningens förslag
- samt Budget 2018

 

För årsmötet 25 mars 2017:

Här finns  Kallelse t årsmötet 2017

- samt Årsredovisning 2016
- samt Bilagor 2016
- samt Budget 2017
- samt internrevision f 2016

 

För årsmötet 19 mars 2016:   

Här  finns  Kallelse t årsmötet 2016

 - samt Årsredovisning 2015

-  samt Valberedningens förslag

-  samt Internrevisionen

-  samt Verksamhetsplan 2016

  

Årsmötet 11 april 2015:

 

 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD