Om RTVD

Årsmöteshandlingar

Skriv ut sidan

För årsmötet 25 mars 2017:

Här finns  Kallelse t årsmötet 2017 - inkl Dagordning

- samt Årsredovisning 2016

- samt Bilagor 2016

- samt Budget 2017

- samt internrevision f 2016

 

För årsmötet 19 mars 2016:   

Här  finns  Kallelse t årsmötet 2016

 - samt Årsredovisning 2015

-  samt Valberedningens förslag

-  samt Internrevisionen

-  samt Verksamhetsplan 2016

  

För årsmötet 11 april 2015:

Här finns Kallelse t årsmötet 2015 

- samt Motion 2015

 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD