Aktuellt

Vad är en värdig död?

baby-20339.jpg
den 22 juli 2017

... Två fall som f n och samtidigt är aktuella i England - om en obotligt sjuk baby och en obotligt sjuk äldre man.


Miljoner människor följer dess fall. - -  Ur Svenska Dagbladet 22/7, Kultursidan. (Länk längst ner här - med blå bokstäver.)


Se även dessa två länkar som ger den katolska kyrkans syn på fallet med baby Gard - och liknande fall:


http://www.nationalreview.com/article/449206/charle-gard-catholic-church-pontifical-academy-life-pope-franics-greg-burke 


http://www.nationalreview.com/article/449159/vatican-charlie-gard-statement-catholic-church-family-life-euthanasia  


http://www.nationalreview.com/article/449234/charlie-gard-case-european-moral-decline-throwaway-culture-thriving 


- den sistnämnda artikeln här behandlar "tecken på att vi människor numera sätter lägre värde på livet."


 


Se Länk