Aktuellt

Sjukintyg inför resa t Schweiz?

2017-04-17 12.38.36.jpg
den 1 november 2017
Här - en fråga som är intressant ur många synvinklar . . Det handlar om huruvida en svensk psykläkare (psykiatriker) är beredd att skriva ett sjukintyg över en patient som vill åka till Schweiz och där få hjälp av någon av de suicidsorganisationerna som finns där att ta sig an denna patient. Om den schweiziska organisationen säger ja till ansökan är dock inte detsamma som att lagstiftningen i Schweiz tillåter att dödshjälp kan ges till just detta patient. Det är den schweiziska lagen som bestämmer! Och det är i Schweiz som detta tolkas. - Alltså - det är inte den svenska psykiatrikern som skriver. eller inte skriver - ett sjukintyg om hur det kommer att gå i Schweiz. -
Se Länk