Aktuellt

Nya patientlagen har inte hjälpt patienterna

Rullstol.jpg
den 1 juni 2017
Lagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Det övergripande syftet var att stärka och tydliggöra patientens ställning.
Så har det emellertid inte blivit.
Läs mer här - - -
Se Länk