Aktuellt

Beslut om behandling inför livets slut

2017-01-28 16.24.14 (2).jpg
den 27 januari 2017
Inför rätten att själv besluta om behandling om livets slut.
Ur Läkartidningen /Januari 2017/
Se Länk