Aktuellt

Snart avslutar jag mitt liv

demo_.jpg
den 4 februari 2020

Doktor Elisabet Abelin Norell skriver i tidningen Dagen om den snart förestående hjälpen att dö hon får hos Dignitas i Schweiz.


Öppna länk här:


Här följer det svar som gavs direkt i tidningen:


Svar direkt: Joakim Hagerius svarar. 


Det är viktigt att lyssna på berättelser som Elisabet Abelin-Norells, liksom på andras berättelser. För det finns många olika vittnesbörd.


I en annan berättelse hade behandlande läkare uppskattat att patienten bara hade månader kvar i livet. Patienten led periodvis av nästan outhärdlig fysisk smärta. I denna utsatta situation är det inte konstigt om någon vill kunna kontrollera sitt döende och undvika smärta. Men i just denna berättelse visade det sig att patienten lever, flera år senare trots läkarens prognos, och i tacksamhet över att möjligheten till dödshjälp inte finns att tillgå i Sverige. För om den möjligheten funnits hade den förmodligen nyttjats i någon av de mest svåra stunderna.


Personliga berättelser är viktigt att lyssna på, respektera och ta in i diskussionen, men beslut om en lagändring som tillåter aktiv dödshjälp behöver stå på en stadigare grund än enskilda livsöden.


Och det viktigaste och mest grundläggande argumentet mot dödshjälp är principen om människolivets inneboende värdighet och okränkbara värde. Detta ligger till grund för nuvarande lagstiftning och läkaretik. Att ändra på det kan få oönskade effekter. Alla patienter är inte lika starka som Abelin-Norells. Risken är att andra upplever sig vara till ekonomisk och social last för samhället och familjen. Att det sätts ett pris på människovärdet. Därför får valfriheten, att själv få välja mellan liv eller död, inte göras viktigare än det viktigaste, människovärdet.


Joakim Hagerius, opinionsredaktör, Dagen


 


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD