Aktuellt

Läkarna bör inte motarbeta assisterat döende

Pict(!(.jpg
den 28 januari 2017

Några dagar efter det att artikeln här ovan hade publicerats, kom ett svarsinlägg in - också på Svenska Dagbladet. 


Det kom från Läkarförbundet och hade en helt annan inriktning. - Här är länken till det: 


https://www.svd.se/lakarforbundet-vi-tar-stallning-mot-dodshjalp/i/nyheter  


Se Länk