Aktuellt

Döende på akutsjukhus riskerar sämre vård - Aftonbladet 2 febr

PICT1742.JPG
den 2 februari 2019
Aftonbladet: Döende på sjukhus riskerar ett sämre omhändertagande. - Vård av cancersjuka i livets slutskede.

Här är länken till studien (kopiera och klistra in i adressfältet):
https://www.eposten.se/nyheter/uppsala/doende-pa-sjukhus-riskerar-samre-vard-unt5200880.aspx
Se Länk